شماره تماس (+۹۸۲۱) ۲۷ ۶۹ ۴۴ ۴۴
آدرس ایمیل info@tavanresan.com
  • توضیحات
  • مشخصات فنی
  • کاتالوگ

(سرعت) جریان ثابت و تکفاز

برای پمپ های تکفاز تا 1/1 کیلووات

این محصول جایگزینی برای کلید های الکترومکانیکال قدیمی است.

دستگاه الکترونیکی تکفاز جهت کنترل فشار دیگ های بخار؛ این دستگاه امکان کنترل دقیق فشار شروع به کار و توقف پمپ های مختلف را فراهم می سازد که با این عمل تغییرات فشار سیستم را محدود می کند.

یک بخش MASTER که سنسور های فشار و جزیان دارد.

یک یا دو SLAVE که سنسور نرخ جریان دارند.

یک بُرد قدرت که با داشتن رله، وظیفه راه اندازی و توقف پمپ ها را به عهده دارد.

فشار اولیه راه اندازی قابل تنظیم بر روی 0/8 الی 9 بار، به صورت پله ای با فواصل 0/2 باری.

امکان اعمال تغییرات در پمپ در ابتدای هر راه اندازی