شماره تماس (+۹۸۲۱) ۲۷ ۶۹ ۴۴ ۴۴
آدرس ایمیل info@tavanresan.com
 • توضیحات
 • مشخصات فنی
 • کاتالوگ

ترکیب گیربکس های پلنتاری (خورشیدی) با لقی کم و دنده و شانه با دقت بالا بسیار پربازده، دقیق، با دینامیک بالا و پردوام می باشند. دنده و شانه های VOGEL حتی قادرند در ماشین ابزارها وزنهای بالا را با دینامیک بالا شتابدهی نمایند و با دقتی در حد میکرومتر در موقعیت مناسب قرار دهند.

این گیربکس ها را می توان به دسته بندی زیر تقسیم کرد :

 • MPRW
 • MPRN

راهنمای دانلود کاتالوگ ها :

 • کاتالوگ گیربکس های سرو (Servo Gearboxes)
  • MPR / MPRN / MPRW / MPG / MPL
  • SK / SKN / SKH / SKPR / SKPRN / SKPG
  • ML / MH
  • MKS / MKSH / MKSHF
 •  کاتالوگ گیربکس های مکانیکی (Mechanical Gearboxes)
  • K / L / H / LS / LV / MK / ML / MH
  • KS / KSH / MKS / MKSH / MKSHF
 • کاتالوگ گیربکس های صنعتی (Industrial Gearboxes)
  •  P / PH / PF / PFH
  •  MP / MPH / MPF / MPFH
  •  LP / LPF / MLP / MLPF
  •  LPH / LPFH / MLPH / MLPFH
  •  L / H / LS / LV / MK / ML / MH
  •  KS / KSH / MKS / MKSH / MKSHF